Dịch bệnh

Dịch bệnh là quá trình chọn lọc tự nhiên, nó sẽ luôn đến bất kỳ lúc nào, những cá thể có sức đề kháng yếu kém sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, việc cần làm nâng cao sức đề kháng không phải là đợi nó đến mới nâng mà là mỗi ngày, sức đề kháng khỏe mạnh từ cơ thể và tâm trí khỏe mạnh, những lần buông thả cơ thể hay những lần xả tức lên mạng xã hội đều là những biểu hiện của sức đề kháng yếu kém.