Dịch bệnh

Dịch bệnh hay không dịch bệnh gì, mỗi người đều đã có khoảng cách với nhau, ở gần nhau thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn, không chết một cũng chết hai hay chết nhiều. Vậy nên giãn cách xã hội là tất yếu không bởi bệnh dịch thì cũng tự nguyện, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên không thể tự nguyện nên tự nhiên cũng bắt phải giãn cách bằng bệnh dịch.

Đó là cơ chế bảo vệ tự nhiên của thiên nhiên, giống như đưa tay vào lửa thấy nóng thì rút tay vào. Việc còn lại trong chờ vào mỗi người tự nhận thức cái gì nguy hại cái gì không nguy hại cho mình và cho người, nếu không nhận thức được rõ ràng đã mất đi ý thức hay còn gọi xác sống, lửa thêu mà vẫn nằm ì ra đó, sự tái chế là tất yếu.