Đầy đủ

“ Người nhận ra mình đầy đủ tứ chi, tâm trí bình đẳng đã là người hạnh phúc. Chỉ những người bị khuyết tật, tâm thần mới là bất hạnh.

Những người có đầy đủ tứ chi, đầy đủ tâm trí nhưng không nhận ra điều đó khác gì u mê (đam mê), luôn luôn trong trạng thái không tỉnh táo.

Thay vì làm cho mình tỉnh táo họ chạy theo cái gọi là đam mê, tạo ra những sản phẩm làm tê liệt tứ chi, làm bấn loạn tâm trí (người dùng), như là chính họ.

Không nhận mình đầy đủ dù mình đầy đủ khác gì mình đang trên con đường khuyết tật, tâm thần. ”