Đánh giá

Bạn không thể đánh giá trình độ của một người ở ngành khác hay một người ở cùng ngành nhưng có trình độ cao hơn bạn. Hay nói cách khác dù bạn có thuê một người ở ngành khác hay một người ở cùng ngành nhưng có trình độ cao hơn bạn thì bạn cũng không thể đánh giá trình độ của họ.

Chỉ có chắc một điều là bạn có thể đánh giá một người ở ngang tầm trình độ của mình, nghĩa là cho dù có thuê một người ở ngành khác hay thuê một người ở cùng ngành nhưng có trình độ cao hơn bạn thì bạn chỉ có thể đánh giá chất lượng công việc của họ ngang tầm trình độ của bạn.

think outside the box

Chung quy chỉ có đánh giá một người ở ngang tầm trình độ của mình, mà nếu đánh giá mọi người luôn ngang tầm trình độ của mình sẽ dẫn đến tầm nhìn bị giới hạn ở bản thân và mãi không nâng cao tầm nhìn mình lên được. Không nâng cao tầm nhìn mình lên được nghĩa là đang bị đứng một chỗ, đang bị đứng một chỗ nghĩa là tụt hậu, tụt hậu dẫn đến bị thay thế, nếu không phải bởi bị thay thế bởi chọn lọc nhân tạo thì cũng bị thay thể bởi chọn lọc tự nhiên.

[su_quote]Nói tóm lại là chỉ có tự ý thức nâng cao trình độ của bản thân, chứ không có cách nào khác để đánh giá đúng các sự vật hiện tượng. Nếu có thuê người khác cũng không phải thuê họ làm cho mình mà là thuê để học từ họ, thuê mà không học được gì cũng giống như là không thuê.[/su_quote]