Dân số trẻ

Dân số trẻ ko có nghĩa là lực lượng lao động nhiều mà nghĩa là lực lượng nhu cầu nhiều, nhu cầu nhiều ko dc đáp ứng sẽ trở thành dân số già bất chấp tuổi tác. Tệ hơn là nhu cầu cũng ko tự đáp ứng dc và mua cũng ko đáp ứng dc thành ra dân trí yếu, dân số trẻ mà vừa già vừa yếu. How shameful.