Cuộc sống

“ Bản chất cuộc sống không có nhiều ý nghĩa, chỉ có con người tạo ra những ‘định nghĩa’ tưởng rằng nó có nghĩa nhưng thật chất nó không có ý nghĩa gì ngoài bản thân người tạo ra nó. Còn người thụ hưởng những ‘định nghĩa’ của người đó cũng chỉ tạo ra một mớ bòng bong những định nghĩa ‘vô nghĩa’ tiếp theo như cấp số nhân của ‘tam sao thất bản’. Như vậy chỉ mình mới ‘định nghĩa’ được mình, và chỉ mình mới giải mã được ‘định nghĩa’ đó. Bất cứ sự ‘quay cóp’ và ‘tài lanh’ nào cũng đều để lại hậu quả mà người thụ hưởng không ai khác nào ngoài chính bản thân mình. ”