Cứng đầu

Nền giáo dục tạo ra những kẻ cứng đầu, không tự sửa được bất cứ thứ gì kể cả bản thân, sản phẩm tạo ra cũng không biết sửa kiểu gì. Hư là bỏ, tìm cái mới, mối quan hệ hư ly hôn, sản phẩm hư bỏ. Kết quả gia đình ly tán, sản phẩm hư hay còn gọi là rác chất cao như núi. Nhu cầu thì cao nhưng không có người nào hay sản phẩm nào đáp ứng dẫn đến lạm phát, lạm chi, lạm quyền…