Cọng bún

Thanh niên thì như ông già, đi đứng ăn uống nằm ngồi gì cũng phải có người kế bên, ông già thì như cọng bún thiu gió thổi cái là bay. Chung quy là từ đầu đã không đi đứng ăn uống nằm ngồi gì được rồi nên gió nào thổi chả bay.