Cỗ máy

“ Khi cỗ máy quá to lớn, nhưng bộ máy đó không mang lại hạnh phúc cho từng cá nhân trong bộ máy đó. Họ sẽ tự đi tìm hạnh phúc tự thân, dẫn đến họ không có nhu cầu ‘sinh’ nữa, sinh làm gì khi ‘cỗ máy’ đó chỉ đốt năng lượng của họ và không tái tạo được năng lượng cho họ.

Khi ‘tôn chỉ’ triết lý có vấn đề thay vì buông bỏ nó làm lại cái khác, lại đi tìm đến nơi khác để mà ‘đốt’ tiếp sinh lực sống nơi khác. Hấp hối cố chấp gặp ngây dại cả tin chỉ có kéo nhau vào rọ. ”