Cố chấp

Khi không đủ lý lẽ phản hồi, chịu đựng là tất yếu, hình thành cảm xúc chủ nợ theo đuổi con nợ. Tệ lậu ở chỗ là tưởng đó là yêu và được yêu. Trong khi thực tế chỉ là cố chấp.