Chung thủy

Chung thủy hay không là do tâm trạng có dễ thay đổi bởi lời khen chê hay không, tâm trạng càng dễ bị ảnh hưởng càng không chung thủy.