Chữa

Học mười mấy năm tốt nghiệp thì nhiều, nghiệp tốt thì ít, sản phẩm ra hồn thì ít, người tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ thì nhiều… đi làm, lập gia đình không có thời gian chữa, tệ hơn nữa là không thấy mình cần chữa.