Tỉnh táo

Chạy xe là cách luyện tập tỉnh táo, vì nếu không tỉnh táo sẽ bị đo đường ngay lập tức, không những cho bản thân và cho người khác. 

Không chỉ khi cho chạy xe mà còn là trong công việc, các mối quan hệ, nếu không tỉnh táo nguy cơ ăn tát là không ít, tuy nhiên việc ăn tát dường như trở nên bình thường như việc đo đường là việc trở nên bình thường. 

Càng nhiều xe với các trọng lượng và tốc độ xe khác nhau nguy cơ đo đường càng thường xuyên, cũng như là càng nhiều độ tuổi giới tính giao tế với nhau nguy cơ ăn tát càng thường xuyên. 

Lý tưởng nhất là phân luồng các trọng lượng xe, tốc độ  xe khác nhau để mà GIAO THÔNG không thì phải chạy xe THẬT là CHẬM mới không bị đo đường. 

Tương tự phải phân chia các độ tuổi, giới tính khác nhau để mà giao tế với nhau không thì phải GIAO TIẾP với nhau THẬT là CHẬM mới không bị ăn tát.

Ngày nay giao thông thì không phân luồng được, đủ mọi trọng lượng, tốc độ xe chạy loạn xạ ngầu, giao tiếp thì đủ mọi thành phần quốc gia, độ tuổi, giới tính khác nhau. Đã vậy còn không ai chịu CHẬM nữa thì nguy cơ đo đường hay ăn tát cứ coi là hiển nhiên cho đến bao giờ đây!?