Cầu hôn

Cầu hôn là một hành động lãng mạn tuy nhiên ít nhất cũng phải đảm bảo nước bọt mình mang men vi sinh có lợi, trước là lợi mình sau là lợi người, vì đơn giản vi khuẩn bất lợi không quan tâm nhẫn kim cương.