Chờ đợi

Chờ đợi

Có những người sống chỉ luôn chờ đợi, chờ đợi người khác mang đến cho mình, đến khi người khác mang đến thì luôn chê ỏng chê ẻo, trong khi bản thân lại không muốn tạo ra, mà chỉ muốn hưởng ra. Khác gì con chim non trong tổ, cho ăn thì sống, không cho … Continue reading Chờ đợi

Diễn

Tìm người muốn chửi mình không khó, tìm người chửi đúng mới khó, những lúc muốn nghe chửi rất ít, muốn nghe khen hơn. Chỉ nhiêu đó thôi mà tạo ra vô số bi hài kịch đủ cho diễn viên diễn cả đời cũng không thiếu người xem, diễn viên nào nói thiếu vai diễn … Continue reading Diễn

Chỉ trỏ

Chỉ có làm công việc của người khác mới hiểu được nó khó khăn nhưng thế nào, chưa làm qua mà chỉ có chỉ trỏ thì không bao giờ hiểu được, không bao giờ hiểu được thì luôn đi sau người khác, luôn đi sau người khác mà nghĩ mình luôn đi trước người khác … Continue reading Chỉ trỏ

Yêu

Để yêu được người khác bản thân ngoài hình cũng phải sáng láng, tâm trí cũng phải thoải mái thì mới gọi là yêu, yêu mà yêu trả góp, yêu mà yêu trao đổi, yêu mà yêu cho bằng bạn bằng bè thì có mà tình yêu tuổi mới lớn. Vấn đề là tình yêu … Continue reading Yêu

Đồng cảm

Có một sự khác biệt lớn giữ nói chuyện đồng cảm và nói chuyện không đồng cảm, để nói nói chuyện đồng cảm thì được lợi ích gì thì hãy nói chuyện với hơn vạn người không đồng cảm thì sẽ biết nói chuyện đồng cảm để làm gì.

Kể

Khi những anh hùng đã mất chưa kịp kể về câu chuyện của họ, chỉ còn những người còn sống kể về câu chuyện của họ và phải chờ thế hệ sau của họ nói và làm như thế nào thì mới biết câu chuyện của họ kể có thực sự như họ kể hay … Continue reading Kể

Làm gì

Nếu không quan tâm, không quan sát, không đồng cảm, không thấu hiểu, không chia sẻ… vậy thì người đó cũng không chắc họ sống làm gì, yêu làm gì, làm làm gì, chơi làm gì, hưởng làm gì…