Căng thẳng

Giống đực càng căng thẳng càng xuất tinh, còn giống cái càng căng thẳng càng ăn nhiều, xuất phát từ gen bảo vệ nòi giống. Cần giải quyết mối căng thẳng đó càng sớm càng tốt, vì càng xuất tinh cơ thể càng mất nhiều nguyên khí, căng ăn nhiều cơ thể càng dung nạp nhiều tạp chất, khiến cho cơ thể mau rệu rạ và yếu đi. Tuy nhiên vì không biết cách và cũng không biết tận dụng thời gian hiệu quả nên có muốn cũng không làm được. Vậy nên việc cần làm đó làm bổ sung kiến thức giải quyết căng thẳng càng sớm càng tốt cũng như là học cách quản lý thời gian hiệu quả để có nhiều thời gian hơn để bất cứ khi nào cần đều có thể trích xuất thời gian một cách hợp lý.