Căng thẳng

Thường xuyên ở trạng thái căng thẳng khiến cho các hệ trong cơ thể hoạt động nhiều hơn mức bình thường, trong đó có hệ tiêu hóa, khiến cho hệ tiêu hóa thường xuyên ở trạng thái hoạt động, dẫn đến thường xuyên ở trạng thái đói hoặc đau bụng, nguyên nhân là hệ tiêu hóa tiết ra nhiều axit, bằng việc cung cấp thực phẩm lượng axit đó có thể trung hòa.

Tuy nhiên nếu sự căng thẳng kéo dài việc có cung cấp thực phẩm thường xuyên cũng khiến cho hệ tiêu hóa quá tải và không thể tiêu hóa được hết lượng thức phẩm đó khiến cho lãng phí năng lượng nạp vào, ngoài ra hình thành vòng lập khiến cho hệ tiêu hóa thường xuyên tiết ra axit dù có hay không có sự căng thẳng dẫn đến phải nạp thực phẩm thường xuyên, dẫn đến dư thừa năng lượng tích trữ khó tiêu hóa bao gồm các chất có hại trong thực phẩm.