Bình đẳng giới

Trong khi mọi người hô hào về bình đẳng giới nhưng trong khi bản thân họ cũng ko hiểu hay biểu hiện của họ như là muốn bất bình đẳng giới, họ đấu tranh nhưng chủ yếu là đầu tranh để nghiêng lợi ích về phía họ nhiều hơn, nghĩa là cuộc chiến về giới, không phải là cuộc chiến để bình đẳng giới. Biểu hiện có thể thấy ở mọi lứa tuổi, như tuổi yêu đương ai cũng muốn đối phương cung phụng, đến khi lập gia đình thì ai cũng muốn giành phần quản lý tài chính, nuôi con.

Phần thắng phần thua thì cứ luôn đảo chiều và tất nhiên họ ko quan tâm cũng như muốn bình đẳng giới khi mà còn bận tâm việc giành phần hơn. Bình đẳng giới thật sự là khi họ bình đẳng với chính họ nghĩa là họ hoàn thiện những phần thiếu sót của mình, để cả hai đều có thể thấu tình đạt lý hơn thì khi đó cả hai mới đạt được mối quan hệ bình đẳng giới thực thụ, nhưng thay vào đó thay thì cũng nhau thấu tình đạt lý, mỗi bên lại dùng thể mạnh của mình lấn át đối phương nhưng như thế họ cũng đang hạ thấp chình mình.