Bất

Ở một mình thì bất an, ở với nhiều mình thì bất mãn, rốt cuộc cả cuộc đời chỉ bất thành. Vậy mà vẫn cảm thấy ko cần phải thay đổi gì, thật là bất trị.