Bất cập

Toàn thấy có chuyện mới liên hệ, ko bao giờ thấy có gì vui mới liên hệ. Thói quen nước đến chân mới nhảy, không chuẩn bị trước nên làm việc gì cũng bất cập, thất bại.