Dịch bệnh

Dịch bệnh hay không dịch bệnh gì, mỗi người đều đã có khoảng cách với nhau, ở gần nhau thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn, không chết một cũng chết hai hay chết nhiều. Vậy nên giãn cách xã hội là tất yếu không bởi bệnh dịch thì cũng tự nguyện, tuy nhiên do … Continue reading Dịch bệnh

Căng thẳng

Thường xuyên ở trạng thái căng thẳng khiến cho các hệ trong cơ thể hoạt động nhiều hơn mức bình thường, trong đó có hệ tiêu hóa, khiến cho hệ tiêu hóa thường xuyên ở trạng thái hoạt động, dẫn đến thường xuyên ở trạng thái đói hoặc đau bụng, nguyên nhân là hệ tiêu … Continue reading Căng thẳng

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp hiện nay là khởi nghiệp tạo ra vật chất, ai tạo ra nhiều vật chất nhiều người dùng thì người ấy được cho là thành công, tuy nhiên định nghĩa trên bỏ qua việc tái tạo lại vật chất, đồng thời cũng bỏ qua việc kết thúc cái khởi của nghiệp đó hay … Continue reading Khởi nghiệp

Phù phiếm

Xã hội Việt Nam rất trọng bề ngoài và vật chất nhưng làm sản phẩm ra rất là yếu, thiếu, giựt lắc. Kết quả phải mua rất mắc và bán sản phẩm rất rẻ. Kiểu mua 9 bán 1, bảo sao dù trọng bề ngoài và vật chất nhưng chỉ số ít đạt được, tạo … Continue reading Phù phiếm

Phát triển & Văn minh

Phát triển hay không thì coi nơi đó người ta ngủ có cần khóa cửa hay không, văn minh hay không thì coi nơi đó người ta nói chuyện có thân thiện hay không. Cứ mà cứ nhìn vào vật chất, trên hình ảnh mà phán nơi đó văn minh, phát triển là thấy ngu … Continue reading Phát triển & Văn minh

Ngôn ngữ

Chiến tranh hay cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu chỉ là bởi khác biệt ngôn ngữ, không chỉ bởi khác ngôn ngữ khác tầng số mà còn bởi cùng ngôn ngữ khác tầng số, tấng số được quy định bởi các trải nghiệm, trải nghiệm mỗi người hoàn toàn khác nhau, trừ khi họ ở … Continue reading Ngôn ngữ

Mất trí

Bị gì cũng có thể chữa được, chỉ có bị mất trí là không thể chữa được, ý thức tương đương với loại vật bậc thấp, cũng như tương sanh vào các loại vật bậc thấp đó, phải luân hồi sinh tử muôn lần khi sống trong môi trường khắc nghiệt đó, tương đương với … Continue reading Mất trí

Dịch

Giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp, tiếp xúc, đọc là việc nên làm mỗi ngày đến khi hệ miễn dịch mạnh, cơ bản dịch hay không dịch gì cũng dễ mắc dịch vì hệ miễn dịch yếu, đứng gần, giao tiếp, tiếp xúc, đọc bất cứ cái gì cũng đủ xỉu lên xỉu xuống. … Continue reading Dịch