Áp lực

“ Áp lực bằng chị bằng em khiến họ bắt chước. Áp lực kinh doanh bằng cậu bằng tôi là sự khác biệt. Thay vì cộng hưởng lại chia rẽ, thay vì tôn trọng lại khinh thường. Nếu là chị em thì tạo hội cùng thuyền mà đi thì còn gì áp lực, nếu là cậu tôi thì tạo hợp cty cùng hướng mà làm thì còn gì áp lực !?

Tại sao bắt con cá leo cây và bắt con chim lặn nước ngay. Mục đích của hội và cty là tạo nền tảng ổn định. Có nền tảng ổn định rồi thì cá hay chim gì gì đi nữa, gặp nhau để yêu thương chứ không phải để hỏi tại sao !!! ”