An toàn

Chọn lối sống an toàn, cốt là tìm những kẻ giống mình, nhưng thay vì tìm cách hỏi thoả thuận với nhau, kẻ nào cũng hỏi “tại sao ngươi không giống ta” hay “tại sao ta phải giống ngươi”. Kẻ nào cũng hỏi cùng câu hỏi trên, rốt cuộc không có kẻ nào trả lời được, nên thế là lôi nhau ra đánh, kẻ nào có câu hỏi trên mạnh hơn lúc đó thì tạm gọi kẻ đó thắng, nhưng sự thắng thua luôn là tạm thời. Trờ trêu cho những kẻ thích sự an toàn nhưng suốt ngày lôi nhau ra đánh, vậy vấn đề ở đây là chọn lối sống an toàn là sai hay cách đặt câu hỏi sai.