Ăn nói

Kiếm một đống tiến nhưng nói chuyện nhạt nhẽo thì kiếm người ăn cùng cũng phải trả từng đống ấy tiền tương đương để bù đắp cho một cuộc ăn nói vô vị.