Nhận lời làm việc/lời yêu mà toàn làm việc cá nhân/nói toàn chuyện bản thân mà bảo đang đi làm/đang yêu. Không hiểu nổi họ đang nghĩ gì.