300

“ Những đứa trẻ trai trong phim ‘300’ từ khi sinh ra đã thảy vào rừng xanh và chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh nhất mới có thể quay về làm những chiến binh dũng mãnh nhất. Xã hội tuy nói hiện đại nhưng lòng người vẫn như thú hoang, sẵn sàng vồ lấy và ăn thịt con mồi. Nếu như từ nhỏ chưa trải nghiệm sớm môi trường rừng xanh thì bao nhiêu sự bảo vệ cũng chỉ để che đi một con nai vàng ngơ ngác thay vì một chiến binh sói ngoan cường.

Khởi nghiệp là môi trường rừng xanh, kẻ nào trải nghiệm sớm và vẫn khỏe mạnh thì mới gọi là chiến binh khởi nghiệp. ”